Nutritional Assessment

Calculatoren

 

 

Body Mass Index (BMI)

Body Mass Index

-
Formule: Gewicht / ( Lengte * Lengte ) | Formula: Weight / ( Height * Height )
 
Legenda | Legend
Gewicht in kg | Weight in kg
Lengte in meter | Length in m


 

Percentage gewichtsverlies | Percentage weight loss

Percentage gewichtsverlies

-
Formule: (Huidig gewicht - Startgewicht) / Startgewicht x 100% | Formula: (Current weight - Starting weight) / Starting weight * 100%
 
Legenda | Legend
Huidig gewicht in kg | Current weight in kg
Startgewicht in kg | Starting weight in kg

 

Energiegebruik bij volwassenen (Harris & Benedict) | Energy expenditure in adults (Harris & Benedict)

Energiegebruik bij volwassenen (mannen)

-

Energiegebruik bij volwassenen (vrouwen)

-

Formule voor mannen | Formula for men: 66,4730 + (13,7516 * G) + (5,0033 * H) - (6,7550 * L)
Formule voor vrouwen | Formula for women: 655,0955 + (9,5634 X G) + (1,8496 X H) - (4,6756 X L)
 
Legenda | Legend 
Lichaamsgewicht (G) in kg | Body weight (G) in kg
Lichaamslengte (H) in cm | Height (H) in cm
Leeftijd (L) in jaren | Age (L) in years 

 

Energiegebruik bij volwassenen ( Roza & Shizgal) | Energy expenditure in adults (Roza & Shizgal)

Energiegebruik bij volwassenen, herziene versie (mannen)

-
 

Energiegebruik bij volwassenen, herziene versie (vrouwen)

-

Formule voor mannen | Formula for men: 88,362 + (13,397 * G) + (4,799 X H) - (5,677 * L)
Formule voor vrouwen | Formula for women: 447,593 + (9,247 X G) + (3,098 X H) - (4,33 X L)
 
Legenda | Legend 
Lichaamsgewicht (G) in kg | Body weight (G) in kg
Lichaamslengte (H) in cm | Height (H) in cm
Leeftijd (L) in jaren | Age (L) in years 

 

Bovenarmspieromtrek | Upper arm muscle circumference

Bovenarmspieromtrek

-
 
Formule | Formula: S = C - ( T * 3.14)
 
Legenda | Legend 
Bovenarmspieromtrek (S) in mm | Upper arm muscle circumference (S) in mm
Bovenarmomtrek (C) in mm | Upper arm circumference (c) in mm
Triceps huidplooi (T) in mm | Triceps skinfold (T) in mm 

 

Bovenarmoppervlakte | Upper arm area

Bovenarmoppervlakte

-
 
Formule | Formula: A =  C² / 12.56
 
Legenda | Legend 
Upper arm muscle circumference (S) in mm
Bovenarmoppervlakte (A) in mm | Upper arm area (A) in mm² 
Bovenarmomtrek (C) in mm | Upper arm circumference (c) in mm 

 

Bovenarmspieroppervlak | Upper arm muscle area

Bovenarmspieroppervlak

-
 
Formule | Formula: M = S² / 12.56 
 
Legenda | Legend 
Upper arm muscle circumference (S) in mm
Upper arm muscle area (M) in mm² 

 

Bovenarmvetoppervlak |  Upper arm fat area

Bovenarmvetoppervlak

-
 
 
Formule | Formula: F = A - M
 
 Legenda | Legend
Bovenarmvetoppervlakte (F) in mm | Upper arm fat area (F) in mm²
Bovenarmoppervlakte (A) in mm | Upper arm area (A) in mm² 
Bovenarmspieroppervlakte (M) in mm | Upper arm muscle area (M) in mm² 

 

Ideaalgewicht | Ideal weight

Bepaling ideaalgewicht

-
 
Formule | Formula: IW= H / C
 
Legenda | Legend
Ideaalgewicht (IW) in kg | Ideal weight (IW) in kg
Lichaamslengte (H) in cm | Height (H) in cm
Polsomtrek (C) in cm | Wrist circumference (C) in cm