Nutritional Assessment

Of en in welke mate een patiënt ondervoed is, kan pas worden vastgesteld nadat diverse metingen zijn uitgevoerd. Het totale pakket aan gegevens geeft een beeld van de voedingstoestand van de patiënt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ondervoeding door een gebrek aan voedingsstoffen en ondervoeding door inflammatie (gestresst metabolisme). Dit onderscheid is van invloed op de behandelwijze.

Het meten van de voedingstoestand

Onder het begrip Nutritional Assessment wordt verstaan: het op gestructureerde wijze bepalen van de voedingstoestand en energiebehoefte met behulp van een aantal objectieve metingen. De voedingstoestand wordt gedefinieerd als: de samenstelling en conditie van het lichaam als gevolg van enerzijds de inname, absorptie en benutting van voeding, en anderzijds de invloed van ziektefactoren. Zie ook de definitie in het artikel 'ESPEN Guidelines for Nutrition Screening' (2002) van J. Kondrup, S.P. Allison, M. Elia, B. Vellas en M. Plauth.

Met deze objectieve metingen kan, aangevuld met subjectieve parameters en rekening houdend met specifieke ziektekenmerken, een adequaat (voedings-)behandelplan voor de patiënt opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd worden. Dit gebeurt bij voorkeur in een multidisciplinaire setting. Ook maakt  men gebruik van meerdere parameters om een goed beeld te vormen van de voedingstoestand van een patiënt, omdat er helaas niet één enkele parameter is om (een verhoogd risico op) ondervoeding op te sporen; er zijn geen gouden standaarden.

 Doelen

De belangrijkste doelen van Nutritional Assessment zijn:

 • Het tijdig opsporen van patienten (een verhoogd risico op) ondervoeding bij ziektebij patiënten, zodat zo snel mogelijk een adequaat voedingsbeleid kan worden gestart.
 • Het nauwkeurig vaststellen van de mate van malnutritie, zodat een de individuele voedingsbehoefte kan worden vastgeseld.
 • Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de diagnosestelling.
 • Het monitoren van veranderingen in de voedingstoestand tijdens voedingsinterventie.
 • Het verbeteren van de aandacht voor de voedingstoestand van een patiënt.
 • Het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Het verbeteren van de uitvoering van een Nutritional Assessment aan de hand van gesignaleerde knelpunten en resultaten van onderzoek. 

Doelgroepen

Nutritional Assessment is gericht op patiënten met een verhoogd risico op ondervoeding en patiënten waarbij een Nutritional Assessment kan bijdragen aan de diagnosestelling.

Processchema Nutritional Assessment

In het Maastricht UMC+ wordt een volledig Nutritional Assessment uitgevoerd aan de hand van een processchema. Hoewel een volledig Nutritional Assessment een compleet beeld van de voedingstoestand van de patiënt oplevert, kunnen ook delen van het stroomschema worden uitgevoerd als aanvulling op de patiëntenzorg.

 

De procedure

De aard en mate van de ondervoeding wordt vastgesteld op basis van de volgende parameters:

 1. Meten en beoordelen van intake en verliezen
 2. Meten en beoordelen van de lichaamssamenstelling
 3. Meten en beoordelen van het energieverbruik
 4. Meten en beoordelen van biochemische parameters
 5. Meten en beoordelen van functionele parameters

 

Sluit de enquête