De middel-heup-ratio en de buikomtrek

Omdat niet alleen ondervoeding en ondergewicht, maar ook overgewicht een gezondheidsrisico vormt, worden hier de middel-heup-ratio en de buikomtrek besproken. Met behulp van deze methode kunnen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten worden opgespoord.   

De middel-heup-ratio (MHR)

Het bepalen van de middel-heup ratio is een methode om patiënten met een verhoogd risico op hart en vaat ziekten op te sporen. Niet alleen de totale hoeveelheid vet die in je lichaam aanwezig is van belang, maar ook de vetverdeling telt. De formule luidt: Buikomvang in cm / Heupomvang in cm = MHR

Een verhoogd risico op ziekten situeert zich bij vrouwen met een MHR hoger dan 0,8 en bij een mannen met een MHR dan 0,95. De MHR weerspiegelt de hoeveelheid vet die zich in de buikholte bevindt in verhouding tot de vetmassa rond je heupen. Buikholtevet blijkt risicovoller voor de gezondheid dan het minder actieve heupvet.

De middelomtrek

Onderzoek heeft aangetoond dat het meten van de middelomtrek voor de meeste doeleinden al voldoende is. Hiermee kan de intra-abdominale (in de buik gelegen) vetmassa worden bepaald. Het is niet nodig om dit getal te corrigeren voor de lengte. De middelomtrek moet gemeten worden op een specifieke plaats: halverwege de bekkenrand en de onderste ribbenkast. Mannen hebben vaak een appelvormige vetverdeling (vet op de buik) en vrouwen een peervormige vetverdeling (meer vet op de heupen dan op de buik). Echter: Ten opzichte van mannen met dezelfde middelomtrek hebben vrouwen een hoger risico op het krijgen van hartaandoeningen. De volgende grenzen geven verhoogde relatieve risico’s op een hartaandoening aan.

De cijfers in de onderstaande tabel gelden voor blanke volwassenen. Bepaalde etnische groepen, zoals Hindoestanen en ook negroide mensen, zijn gevoeliger voor het stapelen van vet in de buikholte. Deze groepen mensen zijn daarom veel gevoeliger voor het ontwikkelen van Diabetes Mellitus en hebben een hoger risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

 

Verband tussen middelomtrek en het risico op hartziekte
  Laag risico Verhoogd risico Sterk verhoogd risico
Mannen < 94 cm  94 tot 99 cm > 100 cm
Vrouwen < 80 cm 80 tot 89 cm > 90 cm

 

Sluit de enquête