Energiegebruik berekenen

Het berekenen van het energiegebruik gebeurt met behulp van de Harris en Benedict-formule of de herziene versie van Roza en Shizgal.  

Harris en Benedict-formule

De originele Harris en Benedict-formule uit 1919 luidt:

Voor mannen66,4730 + (13,7516 X G) + (5,0033 X H) - (6,7550 X L)
Voor vrouwen655,0955 + (9,5634 X G) + (1,8496 X H) - (4,6756 X L)

Energiegebruik bij volwassenen (mannen)
Resultaat
-
Energiegebruik bij volwassenen (vrouwen)
Resultaat
-

Roza en Shizgal-formule

De herziene Harris en Benedict- formule van Roza en Shizgal uit 1984 luidt:

Voor mannen: 88,362 + (13,397 X G) + (4,799 X H) - (5,677 X L)
Voor vrouwen: 447,593 + (9,247 X G) + (3,098 X H) - (4,33 X L)

Voor het opstellen van deze herziene formule is een grotere onderzoeksgroep gebruikt, welke is gemeten door Harris en Benedict zelf in 1928 en 1935.

Energiegebruik bij volwassenen, herziene versie (mannen)
Resultaat
-
Energiegebruik bij volwassenen, herziene versie (vrouwen)
Resultaat
-

Validiteit

De Roza & Shizgal-formule berekent officieel het basaalmetabolisme (dus exclusief SDW, specifiek dynamische werking) maar omdat de Harris & Benedict-formule vaak wat wordt overschat, wordt aangehouden dat hiermee het rustmetabolisme wordt berekend (= metabolisme over 24 uur zonder activiteit). Dit is gemiddeld 10% hoger dan het basaalmetabolisme (bron: De Wijn en Hekkens. Fysiologie van de voeding.1985).  

Toeslagen

Om de totale energiebehoefte te berekenen, worden toeslagen bijgeteld. Deze leest u in dit document.

Sluit de enquête