Intake en verliezen

Het in kaart brengen van intake en verliezen hoort tot de normale voedingszorg van de diëtist. De diëtist vraagt de patiënt naar huidig en gebruikelijk eetpatroon, zodat veranderingen in de voedselinname kunnen worden opgespoord.  Bij het uitvoeren van een volledig Nutritional Assessment wordt de voeding berekend en vergeleken met de gemeten energiebehoefte en andere voedingsbehoeften. De belangrijkste factoren die een rol spelen bij intake en verliezen, leest u in dit artikel.  

 

Voedingsanamnese

Een voedingsanamnese in het kader van een volledig Nutritional Assessment wordt op gestructureerde wijze afgenomen door de behandelend diëtist. In het Maastricht UMC+ wordt dit gedaan met behulp van de 24-uurs recall methode of met behulp van een voedingslijst van:
  • Energie en eiwit: in de eerste instantie wordt de anamnese afgenomen op energie en eiwitintake. De voeding wordt berekend met behulp van een geautomatiseerd berekeningsprogramma.
  • Puntdeficiënties: indien er sprake is van een verdenking op puntdeficiënties, dient een specifiekere anamnese afgenomen te worden. Lees meer over puntdeficiënties in dit document.

Verminderde intake en verliezen

 Een verminderde intake van méér dan 5 dagen of 3 dagen Niets Per Os (NPO) op basis van informatie van de patiënt zelf of de verpleging. Indien de patiënt frequent braakt of diarree* heeft dan is dat tevens een aandachtspunt. *Definitie diarree: drie of meer dunvloeibare of ongevormde ontlastingen per dag, met een gewicht van meer dan 200 g per dag bij grotere kinderen en volwassenen, of meer dan 10 g faeces per kg lichaamsgewicht per dag bij kleine kinderen (Bron: Diagnostisch Kompas, 2003). 
Tijdens een Nutritional Assessment wordt de voeding berekend en vergeleken met de gemeten energiebehoefte en andere voedingsbehoeften.
Sluit de enquête