Functionele parameters

In het Maastricht UMC+ wordt de handknijpkracht gemeten met behulp van handgripdynamometrie. De functionele capaciteit kan worden gemeten met de Karnofski index (voornamelijk gebruikt bij kankerpatiënten en dialyse-patiënten) of activity score.

Handknijpkrachtmeting

De maximale knijpkracht van de hand geeft een goede inschatting van de perifere spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het lichaam. Afname van de spierkracht kan een teken zijn van spierafbraak. Bij een verlies van 10% van de spiereiwitten zal tevens de spierkracht afnemen. De uitvoering is afhankelijk van de referentietabel ( in kg/ force of in newton/force) en de apparatuur die je gebruikt. Er worden in de literatuur verschillende methoden beschreven. Een goede uitleg voor het meten van de handknijpkracht (SOP), afkomstig van de website Zakboek Diëtetiek, vindt u hier. De SOP is opgesteld door het NAP (Nutritional Assessment Platform).

 Uitvoering
Een handknijptang

  • Stel de handgreep in zodat hij prettig in de hand ligt
  • Laat de patiënt ontspannen rechtop zitten
  • Zet de wijzer van de handgripmeter op nul
  • Laat de patiënt korte tijd zo hard mogelijk knijpen, waarbij de knijpende hand naar het lichaam gebracht mag worden.
  • Moedig de patiënt aan bij het knijpen
  • Lees de waarde van de wijzer afLaat de patiënt even ontspannen, met name de hand.
  • Herhaal dit drie keer en noteer de beste waarde.
 

Referentiewaarden

Meer informatie over de Nederlandse normaalwaarden Handknijpkracht vindt u hier.   
Sluit de enquête