SNAP

Na screening met bijvoorbeeld SNAQ of MUST kan een volledig Nutritional Assessment nodig zijn. Indien hiervoor de mogelijkheden en middelen ontbreken, wordt een minimale set van metingen geadviseerd. Een geschikte methode is de SNAP (Short Nutritional Assessment Procedure). De SNAP is een eenvoudige en snelle methode om de lichaamssamenstelling en spierkracht vast te stellen en op te volgen bij patiënten.

SNAP je lijf!

De SNAP is een nieuwe kort assessment voor het identificeren en het monitoren van de voedingstoestand bij kwetsbare patiënten. Het is een methode die lichaamssamenstelling en spierkracht van de patiënt ouder dan 18 jaar meet en beoordeelt, kijkend naar BMI, lichaamsbouw, handknijpkracht, armomtrek, spier- en vetoppervlakte van de bovenarm en buikomtrek. De SNAP stelt de diëtist in staat op een snelle manier kwantitatieve data te verzamelen waarmee behandeldoelen meetbaar kunnen worden gemaakt. Onderstaande afbeelding toont de SNAP toolkit met de benodigdheden om SNAP-metingen uit te voeren.

 

SNAP Toolkit

 

De SNAP bestaat niet uit een algemene eindscore. Na het invullen van de meetwaarden wordt meteen zichtbaar of de gevonden waarden (armomtrek, spieroppervlakte, vetoppervlakte, huidplooi en knijpkracht) voor een patiënt (gespecificeerd naar geslacht en leeftijd) hoog, normaal, laag of zeer laag zijn. Tevens kan de lichaamsbouw worden meegenomen bij de in bij een lage waarde de ernst te beoordelen. Een lage spiermassa is immers bij een grove lichaamsbouw ernstiger dan bij een fijne lichaams bouw. De ruwe waarden kunnen ook direct worden opgeslagen in een spreadsheet, zodat veranderingen direct zichtbaar zijn - eventueel via voorgeprogrammeerde figuren. De onderstaande afbeelding toont de procedure van de SNAP.

 

Schematische weergave van de SNAP

 

Meer informatie over de uitvoering van de SNAP ziet u in het onderstaande filmpje. Dr. Ir. P.L.M. Reijven toont alle afzonderlijke handelingen en geeft uitleg bij de procedure.

 

Achtergrond

De SNAP is ontwikkeld door de afdeling Diëtetiek van het Maastricht UMC+. Jarenlange ervaring op het gebied van Nutritional Assessment in combinatie met onderzoek naar voedingstoestand en lichaamssamenstelling, liggen ten grondslag aan dit concept. De kennis en ervaring van de afdeling diëtetiek op het gebied van Nutritional Assessment zijn ingezet voor de ontwikkeling van een eenvoudig praktisch instrument waaraan behoefte bleek te zijn.

Sluit de enquête